เข้าระบบให้เรียบร้อย หลังจากนั้นมาที่เมนู  “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

หลังจากนั้น ให้กรอกรหัสผ่านเก่าและรหัสผ่านใหม่ลงไป ตามภาพแล้วกดปุ่ม “อัพเดตรหัสผ่าน”