โบนัสนี้สำหรับ หัวข่ายเท่านั้น

  • คุณจะต้องสะสมยอดแทงครบ 1 ล้าน โดยมีสมาชิก 10 คนขึ้นไป เป็นยอดเล่นจากสมาชิกข่ายของคุณทุกคนรวมกัน
  • รับโบนัสฟรี 1000 บาท