วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Allinlotto

เข้าระบบให้เรียบร้อย หลังจากนั้นมาที่เมนู  “เปลี่ยนรหัสผ่าน” หลังจากนั้น ให้กรอกรหัสผ่านเก่าและรหัสผ่านใหม่ลงไป ตามภาพแล้วกดปุ่ม...

Read More